Mötet 15 mars

En hel massa gjorde vi. Bävrar och Bojen gick igenom Plåstra, lite båtdelar och säkerhet. Gastarna hade lite säkerhet, sjövettsregler. Fullriggarna planerade runt Ösmo24:an, äta, bo och bära och ha på sig. Några av ledarna planerade oxh gick igenom lite diverse som varit och kommer.