Avdelningar

BäverscoutBäverscout logga

När Du är 6-7 år får du bli Bäverscout. På lekfullt sätt börjar Vi med grunderna inom scouting och segling. Mamma och pappa får gärna vara med. Vi lär oss en massa och har roligt ihop.

Västerhaninge Sjöscoutkår har idag ingen organiserad Bäveravdelning.


Spårare  

När du börjar i 2:an får Du äntligen bli spårarscout. Eftersom Vi är en sjöscoutkår, är vår viktigaste aktivitet segling. Här seglar vi optimistjollar, men självklart gör vi mycket annat också. För Spårare tycker vi att det är viktigt att man inte glömmer bort leken. Även om de lär sig mycket, måste de tycka att det är roligt.


Upptäckare

I årskurs 4 och 5 är Du Upptäckare. Nu får man vara med på större och mer äventyrliga hajker och läger. Vi seglar kårens Monarker, då kan lite längre seglatser göras. Man får även segla kårens Minetter när någon äldre med B-cert är med.


Äventyrare

Äventyrarscout är Du, när du går i åk 6-8. Här börjar Vi segla Minetterna. Eftersom man kan sova i dessa, görs ibland lite längre seglingar i Stockholms skärgård. Du kan börja på scouterna fastän du går i högstadiet. Det är inte speciellt svårt att lära sig grunderna i allt.


Utmanare

Efter Äventyrare kommer en invigning och sedan är man Utmanarscout. C-cert och segling med våra IF-segelbåtar, äntligen. Aktiviteter som videohajk, Bio och vara Funktionär på Läger samt Navigationskurs och Förarbevis, som behövs för ett C-certifikat är exempel på vad vi gör. Man får gärna vara assistent på de andra avdelningarna.


Rover

Västerhaninge Sjöscoutkår har idag ingen organiserad Rover-avdelning.