Skjörbjugg 2013

DETTA LÄGER HAR REDAN VARIT

Årets läger kommer ha pirattema, och kommer genomsyras av skattjakter och gastar

 

Plats: Myttinge, Värmdö.

Tid: 2013 , 3-11 Augusti eller 8-11 augusti, korta tiden för Spårarscouter.