Historia

Ragnar_Numan_i_uniformgVästerhaninge Scoutkår bildades 1927 av Ragnar ”Ragge” Numan. Ett 20-tal pojkar i 12-13-årsåldern var de första scouterna i kåren. Första mötet var i Tungelsta skola och från början hade kåren sin verksamhet både i Tungelsta och Västerhaninge.

 • 1952 delades kåren i Tungelsta Scoutkår och Västerhaninge Scoutkår.
 • 1953 bildades Västerhaninge Flickscoutkår av Sigrid ”Siggan” Numan.
 • 1955 genomförde kåren ett läger med såväl flick- som pojkscouter samtidigt. För att få genomföra detta läger var man tvingad att hos högsta förbundsledningen begära dispens från de då gällande reglerna beträffande läger.
 • 1960 slogs sedan flick- och pojkscoutkårerna ihop till en enda Scoutkår.
 • Men fortfarande var vi landscouter.
 • 1964 bildades den första sjöavdelningen.
 • 1965 köptes de första båtarna.
 • 1967 fick vi tillgång till sjöområdet vid Berga och sjöboden uppfördes.
 • 1971 ändrades namnet till Västerhaninge Sjöscoutkår och vi blev en ’riktig’ sjöscoutkår.
 • 2008 blev vi uppsagda från området vid Berga och sökte ett nytt
 • 2009 blev vi tilldelade ett nytt område i Östnora av Haninge kommun och
  arbetet med att iordningställa detta till att fungera för oss började.
 • 2012 var första året med riktig verksamhet på området i Östnora.
 • 2013 fick vi större område då vi tog över Haninge Jolleseglares område i ansl
  utning till vårt och Haninge kommun inneslöt detta i samma avtal som vi hade tidigare.