Trossen

trossen loggaEngagerade föräldrar (och eller anhöriga) är alltid välkommet och gör det bara bättre för ungdomarna, att få ha en kul och meningsfull fritidssyssla. Här i kårens stödförening kan Du/Ni göra stor skillnad i hur mycket som Vi kan hitta på och klara av att göra inom kåren som läger, hajker och andra aktiviteter.

Trossen utgörs av Scouternas föräldrar (och eller anhöriga)
Trossen hjälper till vid olika aktiviteter och arrangemang som tex, hajker och läger.
Trossen ansvarar bl a för Västerhaninge Sjöscoutkårs Valborgsmässofirande varje år. Kåren kan inte på egen hand stå för Valborgsfirandet och det skulle därför utebli.
Trossens arbete gör att vi kan hålla medlemsavgifterna på en mycket lägre nivå.
Trossen är valet när du känner att Du vill bidra till kårens arbete att ge våra unga en meningsfull fritid utan att ta en ledarroll, fogderoll eller plats i styrelse.

 

Tanken när föreningen startades/skapades av och med föräldrar var att medlemmarna utgörs av samtliga kårmedlemmars föräldrar, för att bistå/avlasta kårens aktiva vid diverse aktiviteter, som t ex Valborg.
Det vore trevligt om den traditionen kunde återuppstå och eller fortleva.